Unngå frostskader med selvregulerende varmekabler

Mange forbinder varmekabler med våtrom, men selvregulerende varmekabler kan også gjøre nytte for seg utendørs. Når temperaturen synker under 0° C opplever mange boligeiere frostspreng i rørene.

Når vannet fryser utvider det seg med 10 %. Det skaper trykk i rør og vannledninger som kan forårsake frostskader og lekkasjer. Ikke bare er det kostbart å reparere, men du risikerer å gå lenge uten tilgang på vann.

Problemet forekommer ofte på hytter, campingvogner og andre fritidsboliger som står ubrukt over lengre tid.

Smarte varmekabler

Selvregulerende varmekabler registrerer utetemperaturen og snømengden, og regulerer effekten deretter. Det vil si at varmeeffekten øker når det er kuldegrader og røret er dekket av snø og is. Når temperaturen stiger reduseres varmeeffekten igjen.

Selvregulerende varmekabler er særlig aktuelt for rør med lav sirkulasjon. De kan for eksempel brukes i avløpsrør, vannrør, vannmålere og takrenner.

Tak med snø

Med slike varmekabler i takrenna slipper du livsfarlige istapper som kan treffe deg, eller andre uheldige forbipasserende, i hodet.

Installasjon

Det er enkelt å installere selvregulerende varmekabler opp til 50 mm i diameter. For større dimensjoner bør du kontakte en installatør. Du kan kjøpe ferdigkuttede lengder, og mange leveres med et støpsel du kan plugge inn i nærmeste jordete stikkontakt.

Denne typen varmekabler kan monteres både innvendig og utenpå rørene. Jordfeilbryter anbefales.

Spar strøm med selvregulerende varmekabler

Med selvregulerende varmekabler får du en jevn og fornuftig oppvarming, uten at strømregningen fyker mer enn nødvendig i været. Behovet for termostat blir mindre, men ved lange lengder kan det være en fordel.

Når været blir varmere og du ikke lenger trenger oppvarmingen, slår du bare av systemet så det ikke trekker strøm.

Rørisolasjon forsinker tiden det tar for vannet i røret å nå frysepunktet. Derfor får du best effekt ved å kombinere selvregulerende varmekabler med rørisolasjon.

Når du reiser bort

Uansett om du skal bort flere uker eller en helg, bør du alltid stenge stoppekrana. Det kan også lønne seg å fylle frostvæske i sluk, og å stenge av og tømme utsatte vannledninger (for eksempel hageslangen).

 

Ønsker du mer informasjon om selvregulerende varmekabler, så kontakt din lokale EL-PROFFEN elektriker