Internkontroll fra EL-PROFFEN – for tryggere bygg

Med internkontroll menes å følge internkontrollforskriften som ligger under dagens forskrift om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS). Dette sikrer tryggere bygg og en mer effektiv bedriftshverdag.

Hvem er ansvarlig?

Forskriften sier at den som er ansvarlig for bedriften skal sørge for internkontroll i form av systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Det vil si at det er bedriftens eget ansvar å sikre at man følger myndighetspålagte HMS-krav. For å sikre at kontrollen gjøres riktig og av kvalifiserte elektrikere med oppdatert fagkompetanse, velger mange å kjøpe denne tjenesten.

Internkontroll fra EL-PROFFEN

Med internkontroll fra EL-PROFFEN er du sikret at alle myndighetspålagte forskrifter blir fulgt.  Da vil bedriften operere med et trygt og energi-effektivt elektrisk anlegg. EL-PROFFEN har et eget system for å utføre kontroller som gir bedrifter full oversikt over, status, avvik, bestilling av reparasjoner og varsling om neste kontroll. Med alt samlet på et sted er dette oversiktlig og ryddig, også for bedrifter med flere lokasjoner.

Redusert forsikringspremie

Mange forsikringsselskap verdsetter at man har systematisk internkontroll av det elektriske anlegget. De tilbyr ofte redusert forsikringspremie til bedrifter som kan vise til avtale med sertifisert kontrollør.

Mange fordeler

Med jevnlig kontroll blir vedlikeholdsarbeidet av det elektriske anlegget enklere. Man plukker opp avvik tidlig og kan unngå store utgifter som ofte oppstår i forbindelse med omfattende reparasjoner eller i verste fall, stans i driften.

Spørsmål om internkontroll?

Å sette opp en avtale om internkontroll er en smart investering, både for de ansattes trygghet og for en bekymringsfri daglig drift.

Har du spørsmål, eller ønsker å vite mer om våre internkontroller, kontakt din nærmeste EL-PROFFEN elektriker.