Inspirerende bybaneutbygging i Bergen

Når Bergensere snart kan ta i bruk den nyeste delen av Bybanen, så er det mye de kan glede seg over. Ikke bare har de fått ny bybane mellom Fyllingsdalen og Bergen Sentrum, men de har også fått en sykkeltunnel som er verdens lengste og har unik belysning!

Bildetekst toppbilde: I sykkeltunnelen kan gående og syklende nyte denne lysinstallasjonen. Bilde: Light Bureau

Verdens lengste sykkeltunnel

For syklende og gående er det planlagt å gjøre tunnelen til en opplevelse i farger, og langs tunnelen veksler lyset fra grønt via rødtoner til blått. Bilde: Light Bureau
For syklende og gående er det planlagt å gjøre tunnelen til en opplevelse i farger, og langs tunnelen veksler lyset fra grønt via rødtoner til blått. Bilde: Light Bureau

Det er EL-PROFFEN-medlem LOS Elektro som har ansvar for elektroinstallasjonen i sykkeltunnelen, i tillegg til holdeplasser, nødlys og andre sentrale leveranser i byggetrinnet. For syklende og gående er det planlagt å gjøre tunnelen til en opplevelse i farger, og langs tunnelen veksler lyset fra grønt via rødtoner til blått. Tunnelen blir 2900 meter lang, og lyset er med å gi en trygghetsfølelse for de mange som skal bevege seg mellom Mindemyren og Fyllingsdalen. Halvveis passerer alle en lysinstallasjon som LOS Elektro har løftet til en opplevelse i seg selv, og hvor det også er mulig å ta seg en pause.

Moderne holdeplasser

I prosjektet er det 7 holdeplasser, og det inkluderer Bybanens første underjordiske holdeplass. Denne kommer ved Haukeland sykehus. Både på sikkerhet og trivsel bidrar LOS Elektro, med moderne elektroinstallasjoner både på det som er synlig for de reisende og det som befinner seg i skap og kabler. Blant annet har belysningen på holdeplassene en viktig funksjon for å sikre at holdeplassene er tilgjengelig også for de med nedsatt syn, og å skape god trivsel for alle reisende.

Her ser vi fra venstre Svein Arvid Oppedal (Bybanen Utbygging), Geir Olsvold (Bybanen Utbygging), Roger Skogli (Bybanen Utbygging), Jakob Særsten (LOS Elektro), Ola Stokka (LOS Elektro), Fredrik Dale Urke (LOS Elektro) og Odd Hennig Hopsdal (LOS Elektro), ved den nye holdeplassen nær Oasen.
Her ser vi fra venstre Svein Arvid Oppedal (Bybanen Utbygging), Geir Olsvold (Bybanen Utbygging), Roger Skogli (Bybanen Utbygging), Jakob Særsten (LOS Elektro), Ola Stokka (LOS Elektro), Fredrik Dale Urke (LOS Elektro) og Odd Hennig Hopsdal (LOS Elektro), ved den nye holdeplassen nær Oasen.

Miljøfokus

 

Prosjektleder hos LOS Elektro, Fredrik Dale Urke
Prosjektleder hos LOS Elektro, Fredrik Dale Urke

Hele prosjektet har hele tiden hatt et godt miljøfokus. Bybanen Utbygging stiller blant annet krav til at transport skal skje med elbiler. Det brukes elsykler, og det er en sorteringsgrad på over 90%. I tillegg til dette går lifter på biodiesel, det er maks 5% kabelkapp, og trevirke som paller, karmer og tromler skal gjenbrukes.

Prosjektleder hos LOS Elektro, Fredrik Dale Urke, er glad for at det er strenge miljøkrav. Som leverandør ønsker LOS Elektro å bidra med gode miljøvennlige løsninger, noe som kommer til uttrykk også i hvilke materialer som nå brukes i de elektriske installasjonene. Bare på belysning alene er det stor forskjell på ledlysene som brukes nå og belysningen som var i bruk fram til få år siden. Og moderne lysstyring gjør også sitt til at energibruken blir så liten som mulig.

– Dette er et viktig prosjekt for Bergen, og dermed for oss. Å bidra til at det gjennomføres på en god måte, og på mest mulig miljøvennlig vis, er en av grunnene til at vi er ekstra glade for å være med på dette.

Fakta Bybanen byggetrinn 4

Det lages nytt spor fra Bergen Sentrum til Fyllingsdalen via Haukeland sykehus. Utover bane, så lages det sykkel og gangveier på hele ruten, og klargjøres for ny bystrand v/ Store Lungegårdsvannet. Budsjett for utbyggingen er på omtrent 7,5 mrd., og er en del av Miljøløftet i Bergen. Leveransen fra LOS Elektro består av:

 • Gate og trafikksignal
 • Veibelysning
 • Effektbelysning
 • Lysstyring
 • Nødlys
 • Holdeplasser m/belysning, tavler, varme, VLD
 • Jording
 • UPS’er
 • Mobil og nødnett
 • Fiber og kommunikasjon
 • Sporveksler signal
 • Trafikktellere i vei og skinner

Se mer om Bybanen på www.bybanen.no.