Gode priser på å oppdatere sikringsskapet

Har du et gammelt sikringsskap? Da bør du vurdere å oppgradere det med nytt innhold.

Bildet viser et gammelt sikringsskap, og en rehabramme for 8 kurser
Innfelt i bildet ser du en ramme med nye jordfeilautomater. Denne kan settes inn i ditt gamle sikringsskap og erstatte dine gamle sikringer.

Vi anbefaler å bytte ut gamle sikringsskap til sikringsskap med automatsikringer, overspenningsvern og jordfeilbryter. Slik får du den aller beste beskyttelsen for det elektriske anlegget i din bolig. Ta kontakt med oss så får du en god pris på å oppgradere ditt skap!

Lurer du på hva som er hva i sikringsskapet?

Hvorfor kan oppgradering av sikringsskap være en god investering?

John Knudsen, teknisk sjef i Cenika
John Knudsen, teknisk sjef i Cenika

Vi har hørt med John Knudsen, som er teknisk sjef hos Cenika. Han kan fortelle at omtrent 1 av 4 boligbranner starter ved feil i det elektriske anlegget. I tillegg kommer personer som dør og skades grunnet strømgjennomgang. Du og din familie kan unngå å bli en del av statistikken ved å opprettholde god tilstand på det elektriske anlegget i boligen. En viktig del av det elektriske anlegget er sikringsskapet, og utstyret som montert der. Sikkerheten bedres betraktelig med en endring fra gamle og gjerne slitne sikringer til nye jordfeilautomater, samt bruk av overspenningsvern.

Det er boligeier/bruker som er ansvarlig for det elektriske anlegget, beskrevet i §9 i forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg.

En oppgradering av sikringsskapet gir blant annet dette:

 • Automatsikringer med jordfeilbryter på alle kurser som sikrer mot overlast og jordfeil på kursene.
  • Kobler ut før strømgjennomgangen blir dødelig for et vanlig menneske.
  • Kobler ut kursen før eventuell feilstrøm blir så stor at den kan forårsake brann.
 • Overspenningsvern gir beskyttelse mot at utstyr blir ødelagt av overspenninger, som igjen (i tillegg til at utstyret slutter å fungere) kan generere brann og andre farlige feil for personer.
 • Bedre brukervennlighet.
  • Høy sikkerhet ved betjening da man ikke kan komme bort i strømførende enheter.
  • Man kan se om jordfeilautomatene er slått ut på grunn av overlast eller jordfeil.
  • Man har ikke lenger behov for reservesikringer.
  • Gir normalt bedre plass i sikringsskapet, da jordfeilautomater er cirka halvparten av størrelsen av UZ-elementer (skrusikringer).

 

Ta sikkerhet i ditt elektriske anlegg på alvor

Det elektriske anlegget skal være trygt, og hjelpe deg i hverdagen. Se våre artikler om Sikkerhet i hjemmet for å lære mer om hva du kan gjøre for å være trygg på at ditt elektriske anlegg fungerer som det skal.