Elbil-lading i stikkontakt – dette må du passe på

Dersom du har tenkt å benytte vanlig stikkontakt til å lade elbilen din hjemme, er det en del ting du må tenke på.

For det første  trenger du en egen kurs som ikke brukes til noe annet. I tillegg må kursen være sikret med en såkalt jordfeilbryter type B og ikke være større enn 10 ampere. Det betyr at du ikke kan lade spesielt raskt. Har du ikke dette på plass, bør du ikke bruke en vanlig stikkontakt til lading av elbilen. I verste fall kan det medføre ulykker.

Dessuten bør du ha en krok til å henge opp ladekabelen på ved siden av stikkontakten. Ellers risikerer du at kabelen trekker i støpselet og får det til å løsne i stikkontakten. Det kan resultere i dårlig kontakt, varmgang og i verste fall brann. Uansett bør du sjekke stikkontakten jevnlig for tegn på varmgang og misfarging.

Den beste løsningen er å investere i en hjemmeladestasjon. Det gir deg en tryggere og raskere ladeløsning enn en vanlig stikkontakt. Du slipper å finne frem kabelen hver gang du skal lade, men plugger bare inn kabelen som er fastmontert i ladestasjonen.